Dr. Maaz Bin Ahmad

Associate Professor
Ph.D  (CASE, Islamabad),
MSCN (CASE, Islamabad),
MSC (Bahria University Islamabad),
maaz@pafkiet.edu.pk

Work Experience:
Associate Professor, KIET
Assistant Professor, MAJU Karachi (June 2015 to Jan 2016)
Assistant Professor UIIT, PMAS University of Arid Agriculture Rawalpindi  Jun 2007- Jun 2015